Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

Besiktning och utredning

Vi kan tillhandahålla en hel grupp besiktningsmän för nyproduktion eller besiktiga enstaka rum eller utreda era rör.

Varför ska man göra exempelvis en slutbesiktning?

En slutbesiktning är en viktig del av bygg- och renoveringsprocessen eftersom den säkerställer att arbetet som utförts uppfyller de överenskomna standarderna och kraven. Det finns flera anledningar till varför man ska göra en slutbesiktning:

1. Kvalitetskontroll: Slutbesiktningen är ett sätt att säkerställa att bygg- eller renoveringsarbetet har utförts korrekt, enligt överenskomna specifikationer och byggnormer. Detta innebär att eventuella brister eller fel kan identifieras och åtgärdas innan projektet anses vara färdigt.

2. Säkerhet: Genom att utföra en slutbesiktning kan man säkerställa att byggnaden eller anläggningen är säker att använda och uppfyller alla gällande säkerhetskrav.

3. Juridiska krav: I många länder och regioner är det juridiskt obligatoriskt att genomföra en slutbesiktning för att få bygglov eller andra nödvändiga godkännanden.

4. Ekonomiska aspekter: Slutbesiktningen kan hjälpa till att undvika framtida kostnader och ansvar genom att säkerställa att eventuella problem åtgärdas innan projektet anses vara färdigt. Detta kan inkludera att säkerställa att garantier och försäkringar är på plats och att alla betalningar och kontraktsförpliktelser är uppfyllda.

5. Kundnöjdhet: Slutbesiktningen är en möjlighet för kunden att granska det färdiga arbetet och säkerställa att det uppfyller deras förväntningar. Detta kan bidra till att bygga förtroende och underlätta en positiv affärsrelation mellan kunden och entreprenören.

Sammanfattningsvis är slutbesiktningen en viktig del av bygg- och renoverings processen som hjälper till att säkerställa kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet samt uppfylla juridiska och ekonomiska krav.

Nedan hittar du ett urval av alla besiktningar vi gör.

Bygg & Mark

 • Fasad
 • Tak
 • Äldre hus och konsultation för byggnadsvård
 • Balkongbesiktning med karbonatiserings provtagning
 • Lägenheter
 • Grund
 • Mark
 • Finplanering

VVS

 • OVK-besiktning, nivå K
 • Utredning och rådgivning vid ej godkända besiktning
 • Lufttätningsprovtagning av ventilationssystem med läckageanalys
 • Inspektion, filmning och analys av ventilationssystem med inspektions kamera
 • Kontroll av IM-kanal, utfärda sakkunnighetsintyg.
 • Badrum – 3stegs besiktning
 • Filmning av rör

El och övrigt

 • Sprinkler
 • Brandlarm
 • Släcksystem
 • Styr
 • Hissar
 • Termografering
 • Vagabonderande strömmar
 • Magnetfält
 • Energimätningar
 • Jordtagsmätning och mätanalys
 • Elrevision
 • Riskanalys inför vibrationsalstrande arbete SS4604866.
 • Syn för vibrationsalstrande arbete enligt SS 4604860.
 • Vibrationsmätning vid vibrationsalstrande arbete.
 • Provtryckning och besiktning av rökkanaler.
 • Konsultation och utredning vid sprängbesiktningar.