Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com

Smarta funktioner

Vad menas med smarta funktioner/ lösningar / säkringar?
Det är faktiskt inte så komplicerat som det låter.

Vi kan hjälpa er att med att spara pengar, spara på miljö, snabbt minimera mer-skador på ytskikten
samt stomme vid ev skada & driftstörningar men också större skador som temperaturförändringar
där risk för brand uppstår! Innan ni märkt av så är vi redan på väg, lokaliserat och börjat åtgärda. Har
ni tecknat avtal så har vi er nyckel så ingen behöver bli väckt, stressad eller ringa runt, leta i någon
gammal pärm om det står vad som faktiskt gäller hos er med försäkringsbolag etc.

Det kan vara så att en skada sker i ett utrymme där ingen vistas hela tiden eller nästan aldrig ex
teknikrum, barnvagnsförråd, cykelrum, vinden — vi ser denna direkt i real tid, dygnet runt, året om!

Gällande vatten så kan vi med hjälp att dessa funktioner ex direkt med automatisk vattenavstängare
som är styrd att vid förändringar faktiskt larma och stänga av vatten. Mäta av relativ fukt &
temperatur förändring med larm. Information om läckage med position ex LGH 111 LARMAR

Vi får larm vid bortfall av el med position, belysningen ej på, varnar för störningar och mycket mer.
Detta är vid skada men med smarta funktioner kan vi samtidigt optimera driften på detalj nivå!

Exempel, 6 våningshus, belysningen är på max 10 96 men någon är på plan 4. Då sätts belysningen
igång bara där. Installera termostater, skräddarsy så vi klarar av att möta alla el bilar som man räknar
med ska vara ca 2,5 milj år 2030! Även om man installerat stolpar i just er BRF, kommer troligen inte
det inte gå för huvudsäkringarna har inte behövt belastas tidigare i denna utsträckning.

Vi kan hjälpa er att investera samt vända detta åt er till ren intäkt!

Priset för ladd boxar kan variera. Det som avgör är framförallt hur snabbt man vill att det ska kunna
gå och ladda samt vilka funktioner som man önskar att ladd boxen ska ha.

Ett vanligt laddsystem för större skala är mellan 15-20000 kr. Dock ingår ej markarbeten mm.
Här kan vi hjälpa er samt ta fram alternativ som skulle passa hos Er.

Vi kan även hjälpa er så en del av ladd platserna blir ”publika” och man kan betala med app eller
kort. Detta är en intäkt för er.

Solpanel är en het potatis just nu och detta kommer vi se flera år framför oss! Där är vi så klart med
och vi har även här med oss världsledande leverantörer med allsin kunskap så vi och ni får den bästa
produkten i just er fastighet och anpassningsbart! — Ring oss så berättar vi mer: 08 80 22 22

 

Sugen på att samarbeta?

Kontakta oss för mer information eller för att boka upp ett möte.