Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

OVK -Obligatorisk Ventilations Kontroll

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem i byggnader i Sverige. Syftet med OVK är att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska och att inomhusmiljön är god och hälsosam för de personer som vistas i byggnaden.
En OVK utförs för att:
1. Kontrollera att ventilationssystemet är korrekt installerat och fungerar som det ska. 2. Identifiera eventuella brister och fel i ventilationssystemet som kan påverka inomhusmiljön negativt.
3. Förebygga och minimera risker för hälsoproblem som kan uppstå på grund av dålig inomhusluft, t.ex. allergier, astma och sjukdomar i luftvägarna.
4. Säkerställa att energianvändningen i ventilationssystemet är effektiv och miljömässigt hållbar.
5. Uppfylla lagkrav och föreskrifter för att undvika böter och sanktioner.
Genom att utföra en OVK regelbundet kan man säkerställa att ventilationssystemet fungerar optimalt och bidrar till en god inomhusmiljö och energieffektivitet. Det är också viktigt för att uppfylla de krav och regler som finns för byggnader och ventilationssystem.

*Hos oss får varje specifikt fel en åtgärd samt ett uppskattat pris, mycket enkla fel åtgärdas på plats.

Certifierad Personal
Vi arbetar endast med certifierade OVK besiktningsmän.
Kanalrengörning
Enklare rengöring av från luftsventilerna i lägenheterna ingår, dvs ta bort smuts som hindrar luftflödet.
Luftflöden
Luftflöden ställs om möjligt in på rätt flöde i varje lägenhet enligt gällande byggnorm på donet i samband med mätning.
Åtgärder
Vi hjälper er att åtgärda alla punkter i protokollet.
Överlämning
Vi ser till att dokumentationen kommer in