Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

Fastighetsservice & Förvaltning

Det är både en praktisk lösning och en långsiktig investering som gör styrelsearbetet enklare. Vi på AKR har utifrån vårat unika team av samlade och gedigna kunskaper möjliggjort oss till en trygg partner i förvaltningen av er fastighet.

Fastighetsservice

AKR Entreprenad AB har en vision och den är enkel. En skada, en entreprenör, en samlad bild, nära entreprenörskap.

Vi vill och kan erbjuda det mesta i företaget, vi har våra unika avtal, med ett fåtal utvalda Entreprenörer, också tryggheten i att de står för samma värderingar och gemensamma mål som vi gör. I det egna företaget har vi:

– Elektriker
– Tekniker
– Snickare
– Projektledare
– Besiktningsman

I våran absoluta närhet har vi 2 st starka medhjälpare, VVS som precis som AKR har jourverksamhet och det andra bolaget använder vi när det är större översvämningar och stamstopp, dygnet runt.

Vi kan också erbjuda möjligheten att packa, magasinera och förvara lösöre om det behövs, exempelvis efter vattenskada eller brand. Vi har även dygnet runt möjlighet att efter t.ex. brand eller inbrott på jouren:

– Öppna dörrar akut t.ex. efter brand eller om annat akut inträffar.
– Byte av dörrar efter t.ex. inbrott.
– Dygnet runt provisoriskt montera dörrar.
– Är dörren / altandörren inte tillgänglig hemma på lager hos vår leverantör så måttar och beställer vi en likvärdig och monterar då den kommer till lager.
– Glasmästare dygnet runt vid glas skador
– Lås jour vid ex förlorade nycklar
– Dygnet runt få hjälp med Volym torkning t.ex efter en vattenskada
– Dygnet runt få hjälp av en besiktningman som kan göra en skaderapport med åtgärdsförslag, t.ex. efter akuta vattenskador, brand eller inbrott.
– Rivning & torkning samt återställande av stomme och ytskikt.
– Nyckelförvaltning – De som vi tecknar avtal med brukar vi förvalta nycklar åt, om olyckan är framme har vi tillträde dygnet runt till fastigheten och kan på så sätt agera snabbare så merkostnader kan förhindras till följd av både nyckelhantering och kan agera snabbare vid t.ex. vattenskada.
– Egen behörighet avseende EL i egna företaget som har jourverksamhet dygnet runt.

Vi arbetar endast med auktoriserade samarbetspartners och i enlighet med aktuella branschregler.

Sugen på att samarbeta?

Kontakta oss för mer information eller för att boka upp ett möte.