Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com

Om oss

Vi är ett varierat gäng med olika egenskaper och åldrar, men vi har några gemensamma saker som gör oss nästan som en familj. Vi har jobbat tillsammans i över 10 år, även om vi har haft olika jobb på olika företag. Det kändes naturligt att starta vårt eget företag eftersom vi har blivit som högra händer åt varandra. Vårt team består av snickare, elektriker, tekniker, en avtal ansvarig och en projektledare.

Våra olikheter skapar ett fantastiskt team som vi är stolta över.

Idag är vi verksamma inom förvaltning, entreprenad och jour.

 

Starta ett projekt

PLANERING OCH BYGG STARTMÖTE

Ett byggstartsmöte hålls innan AKR etablerar sig på ex föreningens mark. Vid detta möte går man igenom tidsplanen, betalplanen och hur eventuella ändring- och tilläggsarbeten skulle beställas och rapporteras. Även den produktionsanpassade arbetsmiljöplanen finns att tillgå vid detta möte.

Strax efter, oftast inom ett par dagar etablerar sig AKR och startar upp projektet.

Byggmöten hålls och man går tillsammans igenom projektet. 

Om ett projekt blir lyckat eller inte beror ofta på flera olika faktorer. Vid ett mindre lyckat projekt kan man se ett sammanhang i tex:

  • Beställaren vet inte sina behov.
  • Dialogen mellan beställare och entreprenören brister.
  • Handlingarna för projektet är inte genomarbetade.

Vid utformningen av förfrågningsunderlaget kan man minska många onödiga extrakostnader. Därför är det extra viktigt att man specificerar vad det är man vill ha pris på. Annars kan det vara svårt att jämföra anbuden med varandra, då de kan innehålla olika saker. Ett ordentligt utformat förfrågningsunderlag löser detta problem.

TOTALENTREPRENAD

Vid en totalentreprenad svarar entreprenören för att vissa angivna funktionskrav uppfylls. Beställaren beskriver vilken funktion och vilket resultat som ska uppnås. Entreprenören får sedan ansvara för att bygga så att den önskade funktionen uppnås. Det är entreprenören som står för projekteringen och utförandet. Standardvillkoren i ABT 06 avser totalentreprenad, eller ”funktionsentreprenad”.

UTFÖRANDEENTREPRENAD

Det finns inget som säger att totalentreprenad alltid är ”bättre” än en utförandeentreprenad. Detta får bedömas från fall till fall. Ibland vill föreningen ha större möjligheter att reglera exakt ”hur” något ska byggas. Då kan en utförandeentreprenad vara det som behövs. Föreningen får då ta fram alla ritningar och specifikationer som behövs för byggnationen. I andra fall är kanske entreprenören bäst lämpad att hantera de frågorna. Då kan en totalentreprenad vara ett bättre val. I detta fall är det viktigast för föreningen att det blir en god funktion. Man kan kortfattat säga att beställaren har större kontroll över projektet i en utförandeentreprenad men att en totalentreprenad innebär en lägre risk för beställaren eftersom byggbolaget ansvarar för funktionen.

VAD STÅR ABT 06 FÖR?

ABT 06 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader är avsedda att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten som utförs på en totalentreprenad, dvs då entreprenören svarar för projektering och utförande.

VAD BESTÄMMER ENTREPRENÖRERNAS ÅTAGANDE ENLIGT AB 04?

I en totalentreprenad svarar entreprenören inom ramen för sitt åtagande, för att objektet uppfyller avtalad funktion. I den mån särskild funktion inte avtalats ingår entreprenörens åtagande att objektet ska fungera för den planerade användningen som beställaren redovisat för entreprenören. 

ATT INTE FÖRSTÅ SKILLNADEN MELLAN ENTREPRENADFORMERNA

För bostadsrättsföreningar som inte drivit stora byggprojekt tidigare kan det finnas osäkerhet kring skillnaden mellan en totalentreprenad och en utförandeentreprenad och på vilket sätt de är kopplade till valet mellan AB 04 och ABT 06. En entreprenad kallas det när en entreprenör åtagit sig att leverera ett jobb till en beställare. Entreprenaden kan t.ex. innebära att ett byggföretag ska bygga 24 balkonger åt en bostadsrättsförening.

 

 

Det finns färdiga avtalsvillkor att använda sig av, AB 04 och ABT 06 är exempel på standardvillkor för entreprenader. Standardvillkoren har tagits fram av sakkunniga och byggbranschen. ”AB” står för allmänna bestämmelser och ”T” i ABT 06 står för totalentreprenad. Vid val mellan AB04 och ABT 06 gäller det att ha klart för sig om beställningen avser en totalentreprenad eller en utförandeentreprenad.

 

För bostadsrättsföreningar som inte drivit stora byggprojekt tidigare kan det finnas osäkerhet kring skillnaden mellan en totalentreprenad och en utförandeentreprenad och på vilket sätt de är kopplade till valet mellan AB 04 och ABT 06.

En entreprenad kallas det när en entreprenör åtagit sig att leverera ett jobb till en beställare. Entreprenaden kan t.ex. innebära att ett byggföretag ska bygga 24 balkonger åt en bostadsrättsförening.

Det finns färdiga avtalsvillkor att använda sig av, AB 04 och ABT 06 är exempel på standardvillkor för entreprenader. Standardvillkoren har tagits fram av sakkunniga och byggbranschen. ”AB” står för allmänna bestämmelser och ”T” i ABT 06 står för totalentreprenad. Vid val mellan AB04 och ABT 06 gäller det att ha klart för sig om beställningen avser en totalentreprenad eller en utförandeentreprenad.

VAR ARBETAR NI?

Sugen på att samarbeta?

Kontakta oss för mer information eller för att boka upp ett möte.